WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
儒家文化
当前位置:首页 > 儒家文化

论语-为政第二

时间:2015-2-16 14:20:06  作者:儒家经典  来源:佚名  查看:135  评论:0

『⒉1』子曰:为政以德,譬如北辰居其所而众星共之。

 

『⒉2』子曰:诗三百,一言以蔽之,曰:思无邪

 

『⒉3』子曰:道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

 

『⒉4』子曰:吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

 

『⒉5』孟懿子问孝。子曰:无违。 樊迟御,子告之曰:孟孙问孝於我,我对曰,无违樊迟曰:何谓也?子曰:生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。

 

『⒉6』孟武伯问孝。子曰:父母唯其疾之忧

 

『⒉7』子游问孝。子曰:今之孝者,是谓能养。至於犬马,皆能有养;不敬,何以别乎。

 

『⒉8』子夏问孝。子曰:色难。有事,弟子服其劳;有酒食,先生馔,曾是以为孝乎?

 

『⒉9』子曰:吾与回言终日,不违,如愚。退儿省其私,亦足以发,回也不愚。

 

『⒉10』子曰:视其所以,观其所由,察其所安。人焉廋哉?人焉廋哉?

 

『⒉11』子曰:温故而知新,可以为师矣。

 

『⒉12』子曰:君子不器

 

『⒉13』子贡问君子。子曰:先行其言而后从之。

 

『⒉14』子曰:君子周而不比,小人比而不周。

 

『⒉15』子曰:学而不思则罔,思而不学则殆。

 

『⒉16』子曰:攻乎异端,斯害也己。

 

『⒉17』子曰:由!诲女知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。

 

『⒉18』子张学干禄。子曰:多闻阙疑,慎言其余,则寡尤。多见阙殆,慎行其余,则寡悔。言寡尤,行寡悔,禄在其中矣。

 

『⒉19』哀公闻曰:何为则民服?孔子对曰:举直错诸枉,则民服;举枉错诸直,则民不服。

 

『⒉20』季康子问:使民敬、忠以劝,如之何?子曰:临之以庄,则敬;孝慈,则忠;举善而教不能,则劝。

 

『⒉21』或谓孔子曰:子奚不为政?子曰:书云:孝乎惟孝,友于兄弟,施於有政。是亦为政,奚其为为政?

 

『⒉22』子曰:人而无信,不知其可也。大车无輗,小车无軏,其何以行之哉?

 

『⒉23』子张问:十世可知也?子曰:殷因於夏礼,所损益,可知也;周因於殷礼,所损益,可知也。其或继周者,虽百世,可知也。

 

『⒉24』子曰:非其鬼而祭之,谄也。见义不为,无勇也。


上一篇:论语-学而第一
下一篇:论语-八佾第三

豫ICP备15002997号 您是第位访客